กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางละมุง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 09:42 27 พฤษภาคม 2556

อำเภอบางละมุง กำหนดประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องบรรยายสรุป ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง