การกำหนดจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 10:25 27 พฤษภาคม 2556

จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ กำหนดจัดกิจกรรมวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามฟุตบอลวัดประชุมคงคา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสนามฟุตบอลวัดประชุมคงคา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๒. กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พบปะผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
และทางอำเภอได้กำหนดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางละมุงทุกหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง