กำหนดการการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันพุธที่ ๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
งานปกครองเวลาเผยแพร่ - 16:24 29 พฤษภาคม 2556

กำหนดการการประชุม กน.ผญ. เดือนมิถุนายน ๕๖

กำหนดการ การประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง