มาเปลี่ยนบัตรเหลือง เป็น Smart Card ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ฝ่ายทะเบียนและบัตรเวลาเผยแพร่ - 21:13 04 มิถุนายน 2556

ท่านสามารถมาติดต่อรับบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์(Smart Card) ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ด้วยฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ อำเภอบางละมุง ขอประชาสัมพันธ์ว่าประชาชนที่มาบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง และได้บัตรเหลือง(บป.๑) กลับไปให้ท่านมาติดต่อรับบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์(Smart Card) ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง