เปิดบริการทำบัตรฯเด็ก ในวันเสาร์
ฝ่ายทะเบียนและบัตรเวลาเผยแพร่ - 20:40 11 มิถุนายน 2556

เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก ในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

ด้วยฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ อำเภอบางละมุง ขอประชาสัมพันธ์ว่า ทางอำเภอบางละมุงเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก ในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง