โครงการอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้านและชุมชน
ฝ่ายทะเบียนและบัตรเวลาเผยแพร่ - 11:55 17 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นายอำเภอ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 นายอำเภอบางละมุง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำหมู่บ้านและชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอบางละมุง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ไปอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และข่าวสารที่ถูกต้องทางทะเบียนและบัตรฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ต่อไป


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง