ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๒
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง , 6 พฤศจิกายน - 18:28
โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิท บริเวณปากทางถนนบางละมุง 13 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดซื้อจัดจ้าง , 17 ตุลาคม - 21:38
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิท บริเวณปากทางถนนบางละมุง ๑๓ บริเวณปากทางถนนบางละมุง ๑๓ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 8 ตุลาคม - 18:43
โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิท บริเวณปากทางถนนบางละมุง 13 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 27 กันยายน - 15:37
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขอรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยโป่งกลาง 6 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 27 กันยายน - 15:27
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขอรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยโป่งกลาง 6 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดซื้อจัดจ้าง , 12 กันยายน - 16:41
โครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดซื้อจัดจ้าง , 12 กันยายน - 16:17
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย
แผนการจัดซื้อจ้าง
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยโป่งกลาง 6 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบนเนิน - บ้านป้าไหม หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง
จัดซื้อจัดจ้าง , 15 มิถุนายน - 20:47
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนเนิน -บ้านป้าไหม หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 15 มิถุนายน - 19:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวชุมชนเมือง กิจกรรมก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 พฤษภาคม - 20:32
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ , 11 พฤษภาคม - 21:33
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 11 พฤษภาคม - 19:39
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561
ประชาสัมพันธ์ , 1 พฤษภาคม - 20:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้รับรองที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง
ประชาสัมพันธ์ , 15 มีนาคม - 18:48
Link เว็บไซต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน http://www.cls.ssru.ac.th/
Link เว็บไซต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน http://www.cls.ssru.ac.th/
ประชาสัมพันธ์ , 12 มีนาคม - 16:36
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้รับรองที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 19 กุมภาพันธ์ - 15:40
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตู้รรับรองที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 19 กุมภาพันธ์ - 15:36
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง