ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มาบหว้า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองเกตุน้อย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 19 ธันวาคม - 16:24
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายสังกะเปี๋ยว-ปตท. หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 19 ธันวาคม - 15:53
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาบหว้า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านหนองเกตุน้อย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 ธันวาคม - 15:56
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายสังกะเปี๋ยว - ปตท. หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 ธันวาคม - 15:43
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 ธันวาคม - 15:11
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ , 6 ธันวาคม - 22:13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 6 ธันวาคม - 22:03
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 29 พฤศจิกายน - 20:53
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ - สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 29 พฤศจิกายน - 15:50
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง - บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 29 พฤศจิกายน - 15:45
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ , 24 พฤศจิกายน - 21:26
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ - สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 23 พฤศจิกายน - 19:35
ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง - บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 23 พฤศจิกายน - 19:25
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง
ประชาสัมพันธ์ , 22 ตุลาคม - 23:33
เรียน...สมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอบางละมุง ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ , 20 ตุลาคม - 01:17
รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง(ห้วงที่ ๒) จำนวน ๑๖,๓๗๔ ราย
ประชาสัมพันธ์ , 17 ตุลาคม - 16:30
หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาสัมพันธ์ , 3 ตุลาคม - 15:11
รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง (ห้วงแรก) ๑,๒๓๐ ราย
ประชาสัมพันธ์ , 3 ตุลาคม - 14:59
โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่่ว่าการอำเภอบางละมุง พร้อมระบบภาพและระบบเสียง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 18 สิงหาคม - 18:55
โครงการซ่อมแซมคอสะพานบ้านชากผักบุ้ง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 18 สิงหาคม - 18:46
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง