ประกาศราคากลาง และร่างประกาศโครงการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง - บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 23 พฤศจิกายน - 19:25
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง
ประชาสัมพันธ์ , 22 ตุลาคม - 23:33
เรียน...สมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอบางละมุง ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ , 20 ตุลาคม - 01:17
รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง(ห้วงที่ ๒) จำนวน ๑๖,๓๗๔ ราย
ประชาสัมพันธ์ , 17 ตุลาคม - 16:30
หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาสัมพันธ์ , 3 ตุลาคม - 15:11
รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง (ห้วงแรก) ๑,๒๓๐ ราย
ประชาสัมพันธ์ , 3 ตุลาคม - 14:59
โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่่ว่าการอำเภอบางละมุง พร้อมระบบภาพและระบบเสียง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 18 สิงหาคม - 18:55
โครงการซ่อมแซมคอสะพานบ้านชากผักบุ้ง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 18 สิงหาคม - 18:46
โครงการขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 8 สิงหาคม - 15:27
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยตาเชี่ยว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 8 สิงหาคม - 15:25
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 มิถุนายน - 16:18
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 มิถุนายน - 16:16
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณ์ประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 กุมภาพันธ์ - 20:11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านเจ๊ภา (ช่วงที่2) หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 กุมภาพันธ์ - 20:05
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านลุงชุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 3 กุมภาพันธ์ - 18:56
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงพจน์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 3 กุมภาพันธ์ - 18:48
นอภ.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชน ปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเเละในระยะยาว
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โรงเรียนมาบประชัน หมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 16 ธันวาคม - 20:05
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย2/1(สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา(ชุมชนเขาน้อย) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่3)
ประชาสัมพันธ์ , 16 ธันวาคม - 20:00
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย2/1(สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา(ชุมชนเขาน้อย) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 3 พฤศจิกายน - 18:47
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง