โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายประสพโชค - สัพปายะ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 ตุลาคม - 10:13
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายห้วยคู ซอย ๖ ศาลพ่อแก่ หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๒-๔ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 ตุลาคม - 10:11
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย2/1(สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 14 ตุลาคม - 17:02
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย2/1(สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 14 ตุลาคม - 16:50
สำนักพระราชวังประกาศ”ในหลวง”เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 น.
ประชาสัมพันธ์ , 13 ตุลาคม - 20:45
ประกาศให้ขรก.-รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี หน่วยงานรัฐลดธงครึ่งเสา 30 วัน
ประชาสัมพันธ์ , 13 ตุลาคม - 20:32
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลอำเภอบางละมุง แห่งที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 กรกฎาคม - 16:12
โครงการก่อสร้างพัฒนาระบบระบายน้ำ ซอยบางละมุง 1/2 เชื่อมซอยบางละมุง 1/8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 13 พฤษภาคม - 11:41
โครงการก่อสร้างพัฒนาระบบระบายน้ำ ซอยบางละมุง 13/1 ถึงคลองบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 12 พฤษภาคม - 11:48
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนบางละมุง 3 เชื่อมถนนบางละมุง 13 (ส่วนที่เหลือ) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 12 พฤษภาคม - 11:45
โครงการก่อสร้างปะการังเทียมชายฝั่งทะเลน้ำตื้นต่อเนื่องบริเวณอ่าวบ้านบางละมุง หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 12 พฤษภาคม - 11:35
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 เมษายน - 10:27
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ บริเวณลำห้วยหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 20 เมษายน - 10:20
โครงก่อสร้างฝายทดน้ำ บริเวณลำห้วยหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 16 มีนาคม - 09:32
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ บริเวณลำห้วยหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 16 มีนาคม - 09:30
โครงการขุดลอกคลองตาโต หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 8 มีนาคม - 13:36
โครงการขุดลอกคลองน้ำเหม็น (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 8 มีนาคม - 13:33
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:50
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:48
โครงการขุดลอกทำคันดินห้วยสาธารณประโยชน์สายหนองโป่ง - ห้วยกงได หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:47
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง