โครงการขุดลอกทำคันดินห้วยสาธารณประโยชน์สายหนองโป่ง - ห้วยกงได หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:47
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:44
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ (สำรอง) ทุ่งหนองตะไกร หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:39
โครงการขุดลอกคลองห้วยตารวยพร้อมฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:38
โครงการขุดลอกคลองห้วยนาวัง -หนองพลับ หมุ่ที่ 3และหมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:35
โครงการขุดลอกคลองห้วยน้ำเหม็น หมู่ที่7,8 และหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:33
โครงการขุดลอกคลองห้วยใหญ่ หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:31
โครงการขุดลอกคลองห้วยกระแทก หมู่ที่ 3,6 และหมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:30
โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านด่านผจญ หมู่ที่ 4 - บ้านภูไทร หมุ่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:28
โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านมาบข่าหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:26
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านมาบข่าหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 15:21
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมเชื่อมบ้านลุงหนุ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 14:46
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านหมอวัธ หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 14:42
โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 14:00
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:55
โครงการปรับปรุงศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุ บริเวณป่าบ้านล่าง ชุมชนบ้านล่าง - หนองสมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:53
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ซอยบางละมุง 12/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:51
โครงการลอกท่อระบายน้ำภายในตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:48
โครงการปรุงกำแพงดินคลองบางละมุง หมู่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:44
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินทราย- บ้านทุ่งละหาร หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:38
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง