โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวลาเผยแพร่ - 19:15 28 สิงหาคม 2561

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง