นายอำเภอ และคณะฯ ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน หมู่ ๑๐ ต.ห้วยใหญ่
งานอำนวยความเป็นธรรมเวลาเผยแพร่ - 16:20 06 มิถุนายน 2556

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน

......เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอบางละมุง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายบุญโชค เชษฐตานนท์ (ผู้ร้องเรียน) ได้ร้องเรียน ว่านางสาวศรีนวล สกุลไพศาลทรัพย์ (ผู้ถูกร้องเรียน)ได้สร้างบ้านรุกล้ำในเขตพื้นนอกเหนือโฉนด จึงเกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินขึ้น ซึ่งทางนายบุญโชค เชษฐตานนท์ ได้ร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลายครั้งแล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอบางะมุง จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าว โดยมี นางธรัญญา อมรเลิศไพวงศ์ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรมอำเภอบางละมุง นายเทพา บุญเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายปราการ ตั้งไพรวรรณ นายช่างรังวัดชำนาญงาน สำนักงานที่ดิน จ.ชลบรุี สาขาบางละมุง นายประเสริฐ ขวัญดี นิติกรเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และนางสาวดวงนภา ทองสิทธิ์ นายช่างโยธา เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เข้าร่วมเพื่อเป็นพยานในการไกล่เกลี่ย ผลการไกล่กลี่ยสรุปได้ว่าให้นายบุญโชค เชษฐตานนท์ (ผู้ร้องเรียน) และนางสาวศรีนวล สกุลไพศาลทรัพย์ (ผู้ถูกร้องเรียน) ครอบครองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อไป และให้ทั้งสองฝ่ายไม่กล่าวหาหรือกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ อีกฝ่ายหนึ่ง หากฝ่ายใดกล่าวหรือกระทำการละเมิดสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่ง ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยนายบุญโชคฯ และนางสาวศรีนวลฯได้รับทราบและพอใจทั้งสองฝ่ายจัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง