วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) กำนันและผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบางละมุง ประจำเดือนธันวาคม 2565
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 01:22 29 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 น.
นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) กำนันและผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบางละมุง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้ท่านนายอำเภอบางละมุงได้มอบนโยบายการดำเนินงาน "ชลบุรีเมืองสะอาด" พร้อมทั้งติดตามการดูแล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนต่อไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง