วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันดินโลกและวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 01:27 29 เมษายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น.
นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันดินโลกและวันพ่อแห่งชาติ
โดยมี ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันดินโลกและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ขวดพลาสติกและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดสุทธาวาส ณ วัดสุทธาวาส หมู่ 7 ซอยเนินพลับหวาน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง