วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และ นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ชลบุรี สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 01:32 29 เมษายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น.
นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และ นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ชลบุรี สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมบริจาค จำนวน 99 ราย
โดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การบริจาค จำนวน 36 ราย
โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์บริจาค จำนวน 63 ราย
และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง