วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ครั้งที่ 12
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 01:36 29 เมษายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น.
นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ครั้งที่ 12 ภายใต้โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่นปลูกข้าวไว้กินที่แผ่นดินของบรรพบุรุษ (พัทยาก็มีนา) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหลและเครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนา ภูมิปัญญาชุมชน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง