วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และ นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/2566
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 01:45 29 เมษายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 น.
นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และ นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานการกุศลและภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุ
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง