ข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอบางละมุง

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและพื้นที่อำเภอบางละมุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดชลบุรี ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเกลือ (ปัจจุบันเป็นเขตเมืองพัทยา) ระยะทางห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ๑๔๒ กิโลเมตร มีพื้นที่รวมประมาณ ๗๒๗ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือติดต่อเขตอำเภอศรีราชา
ทิศใต้ติดต่อเขตอำเภอสัตหีบ
ทิศตะวันออกติดต่อเขตอำเภอศรีราชา และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตกติดต่อทะเลอ่าวไทย

ลักษณะภูมิอากาศ
อำเภอบางละมุง ตั้งอยู่บริเวณชายทะเล อากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว และไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี มีลมมรสุมพัดผ่าน โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว และพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูร้อน

เขตการปกครอง
อำเภอบางละมุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ ตำบล ๔๗ หมู่บ้าน ดังนี้
ลำดับที่ตำบลหมู่บ้าน
ตำบลบางละมุง
ตำบลห้วยใหญ่๑๓
ตำบลตะเคียนเตี้ย
ตำบลโป่ง๑๐
ตำบลเขาไม้แก้ว
ตำบลหนองปลาไหล
รวมทั้งสิ้น๔๗

การปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย
 • เมืองพัทยา ๑ แห่ง
 • เทศบาลนคร ๑ แห่ง คือ เทศบาลนครแหลมฉบัง (บางส่วน หมู่ที่ ๔,๖,๗,๘,๙)
 • เทศบาลเมือง ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองหนองปรือ
 • เทศบาลตำบล ๕ แห่ง คือ
  • เทศบาลตำบลบางละมุง
  • เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
  • เทศบาลตำบลโป่ง
  • เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
  • เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ๑ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

จำนวนประชากร
จำนวนประชากรในเขตอำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) จำแนกได้ ดังนี้
พื้นที่จำนวนประชากรรวม
ชายหญิง
เมืองพัทยา51,42859,785111,213
เทศบาลนครแหลมฉบัง (บางส่วน)36,14837,61473,762
เทศบาลเมืองหนองปรือ28,40035,44763,847
เทศบาลตำบลบางละมุง4,7354,9879,722
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่12,19013,32025,510
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย8,6979,17217,869
เทศบาลตำบลโป่ง3,9364,4288,364
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล6,8998,05014,949
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว2,9632,9785,941
รวมทั้งสิ้น155,396175,781331,177

กลับไปหน้าก่อน
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง