ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โคงการขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี "กรณีไม่ใช้งบประมาณ"
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 18:24 10 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โคงการขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี "กรณีไม่ใช้งบประมาณ"


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง