ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่
9 พฤษภาคม - 20:07
ประกาศอำเภอบางละมุง
11 มีนาคม - 20:35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โคงการขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี "กรณีไม่ใช้งบประมาณ"
10 มิถุนายน - 18:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
23 สิงหาคม - 15:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
23 สิงหาคม - 15:01
ประกาศราคาจ้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
30 กรกฎาคม - 16:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
28 พฤษภาคม - 15:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
28 พฤษภาคม - 15:53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
28 พฤษภาคม - 15:51
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
28 พฤษภาคม - 15:48
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
5 พฤษภาคม - 21:04
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
5 พฤษภาคม - 20:59
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
9 เมษายน - 18:54
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาโรงครัววัดศรีวนาราม บ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
18 มีนาคม - 14:47
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมหน้าอาคารธรรมสังเวชวัดบางละมุง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
18 มีนาคม - 14:34
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
13 กุมภาพันธ์ - 18:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ(คลองห้วยร่วมหนองปรือ หนองเจ๊ก คลองนาเกลือ สุดเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4 ตุลาคม - 19:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ(คลองวนาสินธ์ บ้านล่าง มาบตาโต้ และหนองไม้แก่น สุดเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4 ตุลาคม - 19:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยพร้อมดาดคอนกรีตบริเวณห้วยหนองโป่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4 ตุลาคม - 19:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยยายมุก หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4 ตุลาคม - 19:37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง