รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 20:07 09 พฤษภาคม 2567

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่

ประกาศอำเภอบางละมุง
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง