โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายสังกะเปี๋ยว - หนองพลับ (ช่วงที่ 10) หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:35
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดาดคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง ซอยเขาช่องแคบ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:32
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1 ซอย 12 หมู่ที่ 1,2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 24 กุมภาพันธ์ - 13:19
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,7 และ 8 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 11 กุมภาพันธ์ - 15:12
โครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารที่ทำการชุมชนวัดบุญย์กัญจนาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 10 กุมภาพันธ์ - 08:52
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 3 กุมภาพันธ์ - 09:47
โครงการขุดลอกคลองหัวยขวาง-บ้านอำเภอ หมู่ที่7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 6 มกราคม - 14:56
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่10 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 29 ธันวาคม - 10:17
โครงการขุดบ่อรับน้ำและขุดลอกคลองห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 4
ประชาสัมพันธ์ , 29 ธันวาคม - 10:11
โครงการขุดลอกคลองห้วยสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,3,8และ 9 ตำบลหนองปลาไหล
ประชาสัมพันธ์ , 25 ธันวาคม - 14:21
โครงการขุดลอกคลองห้วยมาบหว้า หมู่ที่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 25 ธันวาคม - 14:08
ปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD"
ประชาสัมพันธ์ , 2 พฤศจิกายน - 12:41
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
ประชาสัมพันธ์ , 8 พฤศจิกายน - 21:41
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ่อยายพลู (ช่วงต้นยาง- สะพานคอนกรีต) หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 11 ตุลาคม - 23:08
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ่อยายพลู (ช่วงต้นยาง- สะพานคอนกรีต) หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 11 ตุลาคม - 22:59
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางละมุง และอาคารห้องประชุมอำเภอบางละมุง
ประชาสัมพันธ์ , 21 กันยายน - 21:07
เชิญร่วมพิธี "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"
ประชาสัมพันธ์ , 10 สิงหาคม - 12:45
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายธารน้ำใจ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์ , 14 กรกฎาคม - 22:01
จับกุมตัวเจ้าของสถานค้าประเวณี
ฝ่ายความมั่นคง , 14 มิถุนายน - 15:51
ฝ่ายปกครองตรวจจับสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาทั่วเมืองพัทยา พบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดสถานบริการเกินเวลา และจำหน่ายสุราเกินเวลา ทั้งหมด 10 แห่ง
ฝ่ายความมั่นคง , 17 พฤษภาคม - 23:58
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง